20 Temmuz 2024
Camiler

TEKKE (SEYYİD ŞERİF) CAMİ – DEVELİ – KAYSERİ

Tamamen kesme taştan inşa edilmiş olan türbe, taç kapı üze- rinde bulunan kitabesine göre Şeyh Muhammet tarafından Rufai tarikatı şeyhi Seyyid Şerif adına 1295-96 yıllarında yaptırılmıştır. Türbe kare kubik bir gövde ile onu örten kasnaksız bir kubbeden oluşur. Türbenin üzeri hafif sivri bir kubbe ile örtülmüştür. Kubbe kasnağı üzerinde yuvarlak kemerli üç adet pencere bulunur. Süslemeler mihrap ve taç kapıda yoğunlaşmaktadır. Kubbe kasnağının ortasından itibaren kubbeyi tamamen dolaşan silmenin meandır motifleriyle spiral biçimde kilit taşına kadar ulaşan basamaklar üzerindeki meandır motifleri adeta birbirinin tamamlayıcısı olarak tasarlanmıştır.

Türbenin tam karşısına bir de cami inça edilmiştir. Camini duvarı üzerinde bulunan mermer levhada “Tekke Camii, Banisi Seyit Şerif Revai 1343” yazmaktadır. Cami Kare planl kesme taştaninşa edilmiştir. Üzeri kiremit örtülüdür. Tek şerefeli bir minaresi vardır. Camide göze çarpan herhangi bir özellik yoktur. Büyük bir ihtimalle cami restore edilmiş.
KAYNAK: KAYSERİ KÜLTÜR ENVANTERİ