20 Mayıs 2024
Hamamlar

HERZEKZADE AHMET PAŞA HAMAMI – URLA / İZMİR

İzmir ili, Urla ilçesi, Kapan cami sokak başındadır.
Pek çok yerleşime sahne olmuş Urla da 15. yüzyıla ait Hersekzade Ahmet Paşa Hamamı Urla Belediyesinin girişimleriyle yeniden ayağa kaldırılıyor. 5 Ağustos’ta çalışmalara başlayan ekip ilk olarak hafriyat ve araştırma kazı çalışmaları yapıyor. Kentsel sit alanı içinde kalan ve korunması gerekli mimari yapı olarak tescilli olan Hersekzade Ahmet Paşa Hamamının ilk olarak tamamen yıkılmış olan soyunmalık mekanı kazılıyor. Kadınlar ve erkekler bölümü bulunan hamamın kadınlar kısmı oldukça korunmuş durumda olmasına rağmen erkekler kısmı genelde çökmüş ve çalışmalar bu alanda yapılıyor. Hersekzade Ahmet Paşa Hamamı Anadolu Türk mimarisi içinde inşa edilmiş çifte hamamlar grubunda yer alan hamam, ortası kubbeli, enine sıcaklıklı, çifte halvetli plan özelliği taşıyor. Kadınlar ve erkekler olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Plan özelliği olarak erkeklerin üç halvetli, kadınların da iki halvetli olduğu görülüyor. 1511 tarihli bir vakfiyesi vardır.
HERSEKZADE AHMET PAŞA KİMDİR:
Türk devlet adamı (öl. 1517), Hersek dukası Stephan Vuketic in oğlu. Hersek in bir bölümünün kendisine bırakılmasını isteyen babası tarafından rehine olarak İstanbul’a gönderilen, Hersek Osmanlı topraklarına katılınca İstanbul da kalarak Ahmet adını alan Hersekzade Ahmet Paşa, Enderun da yetiştirilip, II. Mehmet nin en güvendiği adamlar arasına girerek, İşkodra seferine (1479) katıldı. Anadolu beylerbeyliğine atanan Bayezit in kızı Hundi Hatunla evlendi. Mısır la yapılan savaşta serdarlığa getirildiyse (1486) de, bazı kıskanç paşalar yüzünden tutsak düştü ve ancak bir yıl kadar sonra İstanbul’a dönebildi. Yeniden Anadolu beylerbeyliğine getirilip, Mısır seferinde kaptanıderya olarak donanmaya komuta etti (1488). Şiddetli bir fırtına yüzünden birçok gemi yitirmesine karşın, Mısır ordusunun kaçış yollarını keserek bozgunu kesinleştirdi. Sadrazamlığa getirilip (1497), ertesi yıl görevden alınarak, Venedik savaşında inebahtı seferine katıldı ve inebahtının ele geçirilmesinde (1501) önemli rol oynadı. Yeniden sadrazamlığa getirilip (1503), 1506 da görevden alındı ve güvenliği sağlamak göreviyle donanmanın başına getirildi .. Bir kez daha sadrazamlığa (1511) getirilip, Beyazıt-Selim mücadelesinde Selim taraftarı yeniçeriler evini basınca istifa etti. Yavuz Sultan Selim tahta çıkınca dördüncü kez sadrazamlığa getirilip (1512), Çaldıran savaşında görev aldı. Tebriz in fethinden sonra yeniçeriler ayaklanınca istifa etti. Beşinci kez sadrazamlığa getirildiyse (1515) de, 8 ay sonra görevden alınıp, Yedikule’ye hapsedildi. Bir süre sonra bağışlandı.