20 Haziran 2024
Hamamlar

KARAMUSTAFA PAŞA KÜLLİYE HAMAMI – İNCESU – KAYSERİ

Tek hamam olarak inşa edilen yapı, kuzey güney doğrultu- da dikdörtgen bir kütle teşkil etmektedir. Hamam, güney- den kuzeye doğru, soyunmalık, ılıklık, soğukluk, tuvaletler, sıcaklık, su deposu ve külhan mekânlarından oluşmaktadır. Hamamın örtüsünde, soyunmalıkta kubbe, ılıklık ve sıcaklıkta ortada kubbe, yanlarda yarım kubbe, tuvalet ve su deposun- da beşik tonoz, külhanda kaburgalı haç tonoz kullanılmıştır. Kesme taştan İnşa edilen hamam dört eyvanlı köşe halvet hücreli plan tipindedir. Hamamın soyunma kısmı kare planlı olup üzeri merkezi tek kubbeyle örtülüdür. Sıcaklık kısmının üzeri bir merkezi kubbe ve dört yarım ve kubbe ile örtülü- dür. Hamamın giriş kapısının üzerindeki beş satırlık kitabede 1670 tarihi okunmaktadır.
KAYNAK: KAYSERİ KÜLTÜRVARLIKLARI ENVANTERİ