24 Haziran 2024
Özel Mekanlar

HACI MEMİŞ AĞA KULESİ VE KÖŞKÜ – URLA / İZMİR

Eski İzmir Çeşme yolu üzerinde İYT ile Karaburun sapağını geçince, Zeytinler köyüne gelmeden tepedeki Manzara kahvesi karşısında yıkılmakta olan bir AYAN KULESİ ile şu an ANATOLİA kahvaltı ve Restoran olarak işletilen AYAN ŞATOSU zamanında HACI MEMİŞ AĞA tarafından 18. Yüzyıl sonu ve 19. Yüzyıl başlarında yaptırılmıştır.
Hacı Memiş ağa Osmanlı Hükümeti tarafından AYAN olarak uzun zaman Çeşme , Alaçatı, Karaburun ve Urla’da Cami, Çeşme, Han, gibi eserler yaptırmıştır.
Hayatı:
MEMİŞ Ağa veya Hacı Yakupoğlu Memiş Ağa; 1799 veya 1804 Miladi yılında Sürmene`nin Balıklı (Civra) köyünde doğdu. Bölgenin son Baş Tımar Ağası Ağası Hacı Yakup Ağa`nın oğludur. Diğer aşiret Ağa`larının ta`ciz etmeleri üzerine Yakup Ağa 1814 Yılında İstanbul`a, oradan da Romanya`ya göç eder. Memiş Ağa 15 yaşına geldiği zaman cesur bir delikanlı olarak babasını ta`ciz ederek memleketten uzaklaştıran bu Ağa`lara mukavemet göstererek bölgenin kontrolünü tamamen eline alır. 1819 yılından itibaren Osmanlı Hükümeti tarafından Ayan Ağalığına kabul edilerek görevlendirilir. 1824 Tarihi itibariyle Memiş Ağa`nın Ayan Ağa`lığı yeni yetkilerle daha güçlü konuma getirilerek komşu yerleşim alanlarının idaresi de Memiş Ağa`ya devredilir. 1846 yılında Yüzbaşı rütbesi verilerek silahlı kuvvetlerinin bölgedeki temsilcisi olur. 1854 yıllarında asker kaçaklarını yakalayıp teslim etmekle Osmanlı hükümeti tarafından görevlendirilir. 
Hacı Yakupoğlu Memiş Ağa Konağı Memiş Ağa tarafından Yüzbaşı rütbesi ile ödüllendirilip Silahlı Kuvvetlere katılmasından on yıl sonra kendileri tarafından yaptırılmıştır. 1846+10=1856 Hacı Yakup oğlu Memiş Ağa Konağı`nın yapılış yılıdır.