21 Haziran 2024
Camiler

SOMUNCU BABA CAMİİ MİNARESİ – DARENDE / MALATYA

İli: Malatya••

İlçesi: Darende••

Bulunduğu Yer: Köy :-Mahalle :ZaviyeMevkii :-••

Kategorisi: Dinsel ve KültürelYapılar••

Tescil Durumu: 12.03.1983/A-4198••

Koruma Derecesi: 1. Grup Yapı••

Orjinal Kullanımı: Minare••

Yapım Tarihi: H. 1097 (M. 1686)••

Mimari Çağı: Osmanlı••

Kadastral Durumu: Pafta:K38-C3Ada:125 Parsel:33 Somuncu Baba Külliyesi içerisindedir.

Bağlı bulunduğu esas cami yıkılmış, sonradan şimdiki cami yapılmıştır ancak eski caminin minaresi sağlam olarak durmaktadır. Kare kaideli kesme taş minarenin kapı alınlığında Hicri 1097 (M. 1686) tarihi okunmaktadır. Bu tarih ve kayıtlara göre minare Şeyh Hamit-i Veli Zaviyesi’nin orijinal minaresidir. Kare kaideden üçgen ve dikdörtgen pandantiflerle onaltı gen gövdeye geçilmektedir. Gövdede iki kuşak yer almaktadır. Tek şerefeli minare, konik külahla son bulmaktadır. Yapı 2,75 x 2,75 m alan üzerindedir

Kaynak: Malatya Kültür Envanteri – Page 366