23 Temmuz 2024
Camiler

AHMEDİYE CAMİSİ – HATAY

   Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bilgilendirme panosuna göre; Ahmediye Camii 1768 yılında inşa edilmiş olmakla birlikte 1923 yılında Hacı Mehmet Ali tarafından yeniden yaptırılmıştır.

    Cami, Yeni Camii Mahallesi Pazar sokakta bulunan 339 numaralı parsel içinde 1842 yılında düz bir alanda dikdörtgen şeklinde tek mekânlı bir camidir. Kıble duvarına paralel uzanan iki kemer gözünün oluşturduğu, iki sahhından meydana gelmektedir. Kıble duvarı üzerinde dört pencere ve dışa taşıntı yapan mihrap yer alıyor. Kuzey cephesini mihrapla aynı eksen üzerinde bulunan giriş kapısı ve bunun iki yanına sıralanmış ikişerden dört pencere bulunuyor.

   Caminin kıble yönünü belirleyen mihrap, sade kavsaralı bir nişten ibarettir. Yapının güneybatı köşesinde, 1941 yılında yapılan bağımsız bir minaresi bulunuyor. Minare 1997 yılında bir onarım görmüştür.

   Avlusunda oldukça yaşlı bir çınar ağacı ve 12 musluklu bir şadırvanı var. Cephede bulunan kapı ve pencereler kemerlidir. Caminin giriş kapısının batısında yer alan ilk pencerenin üzerine bir kitabe yerleştirilmiştir. Kitabede şunlar yazılı; 1 Bismillahirrahmanirrahim 2 Allah Muhammed itmam buldu cami’-i mir Ahmed sene1258 (1842)

    Yapı, 1923 yılında Hacı Ahmet Ali tarafından yenilenmiş ve bazı eklemeler yapılmıştır. En son 2003 yılında Vakıflar bölge müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılmıştır.

    Cami, Kültür ve tabiat Varlıklarını koruma kurulunun,15.11.1985 tarihinde almış olduğu 1558 sayılı kararıyla Tescil edilerek korumaya alınmıştır.

Kaynak: Antakya Kültür Envanteri