21 Mayıs 2024
Camiler

AKPINAR KÖYÜ CAMİ – URLA / İZMİR

Akpınar, Kuşçular Köyü’ne yaklaşık 5 km. kadar güneyinde terk edilmiş bir yerleşim yeridir. Eserin temelleri halen çalıların arasında görülebimektedir.1995 yılında cami kalıntısının 300-400 metre kadar kuzeyinde bir tek ev mevcuttu. Yapının doğusunda ve güneyinde bugün makilerle sarılmış durumda bir hazire vardır. Yapının tüm cepheleri kaba yontu taşlarla, minare gövdesi ise tuğla ile inşa edilmiştir. Cami hariminin ortada yaklaşık 11,5 metre çapında büyükçe bir kubbe ile örtülü olduğu tahmin edilmektedir.
Yapının bir inşa kitabesi bulunmamaktadır. Akpınar karyesinde yer alan HACI DEVECİ isimli camiye 21 Aralık 1748 tarihinde Hafız Yusuf Efendi’nin hatip tayin edildiğinden bahsedilmektedir. (Nahide Şimşir A.g.e.s.352). Yapının inşa tarihi ile ilgili bir bilgi verilmese de Akpınar köyü’nde başka bir cami bulunmadığı için eserin hiç değilse bu tarihlerde HACI DEVECİ adıyla anıldığını öğrenmekteyiz. Yapının minare kürsüsünün sağında sivri kemerli nişleri ve pabuç kısmında yer alan üçgen kuşaklarında XIV – XV. Yüzyılda inşa edilmiş cami minarelerinde uygulanmış bir özellik olduğu dikkate alındığında; AKPINAR KÖYÜ HACI DEVECİ CAMİ XV. Yüzyıl ilk yarısı içerisinde yapıldığı varsayılmaktadır.
KAYNAK : MEHMET EMEÇ