21 Haziran 2024
Camiler

KISIK ( BÖLCEK BABA) MESCİDİ – MANİSA

Kısık Mescidi’nin inşa kitabesi yoktur. Yapının kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığı kesinlik kazanmamıştır. Avlunun kuzeydoğusunda H.1175/M.1761-1762 tarihli bir çeşme bulunmasına karşılık, mescidin mimari özellikleri itibari ile daha geç bir tarihte, muhtemelen XX. yüzyılın başlarında inşa edildiği düşünülmektedir.

Mescidin banisi hakkında herhangi bir bilgi yoktur.

Mescit, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı ve düz tavanlı bir yapıdır. Kuzey cephesinde ahşap destekli bir son cemaat yeri vardır. Mescide sonradan eklenen minare bağımsız şekilde, son cemaat yerinin kuzeybatısına inşa edilmiştir. Mescidin beden duvarları sıvalıdır. Cepheler üzerine altta yuvarlak kemerli, üstte dairesel formlu pencereler açılarak harim aydınlatılmıştır.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI