17 Nisan 2024
Camiler

KALE (HACET ) MESCİDİ – MANİSA

Mescit, Ulu Caminin güneyinden geçen, Mevlevihane’ye giden yolu üst tarafındaki dış kale surları içindedir. Yapının kitabesi yoktur. Fakat 1345 tarihinde ölen SARUHAN BEY’İN YAPTIRDIĞI TEK ESER olarak bilinir.

Mescid H.1082 / M. 1671 tarihinde onarıldı. Bugün mescidin üst örtüsü tamamen, doğu duvarı ile kapı ve pencere açıklıkları yer yer yıkılmıştır.

Boyuna dikdörtgen planlı yapının harimi, kare planlı ve üzeri kubbeyle örtülüdür. Kubbe tamamen yıkıldığı halde, güneydoğu ve güneybatı duvar köşelerinde kalan parçalardan, kubbeye, bizim TÜRK TROMPU diye tanımladığımız köşe üçgenleriyle geçilmektedir. Mescidin güney ve batı duvarlarının bir bölümü hariç, diğer duvarları yer yer yıkıldığı için iç mekanı aydınlatan pencere sayısı belli olmamaktadır.

Yapının güneyde, dikdörtgen şeklinde, sivri kemerli mihrap nişi, kuzeyinde ise mihrap ekseninde b,r girişi olduğu söylenebilir. Yapının duvarları moloz taş, ve tuğla karışımından, duvar köşeleri kesme taştan, kubbe ve eyvan kemeri tuğladan örtülmüştür.

Yapıda karşılaşılan en büyük sorun, halkın buranın bir türbe olduğuna inanması ve içine sonradan topraktan bir mezar yapması ve ağaçlara dilek için bez bağlamasıdır.

Saruhanoğullarının ilk eseri olan mescit, plan olarak; Kütahya’daki İmadüddin Hezar Dinari tarafından yaptırılan Hıdırlık Mescidine ( 1243 – 1244 ) çok benzer.

FOTOĞRAFLAR: EROL ŞAŞMAZ

KAYNAK: MANİSA’DA TÜRK DEVRİ YAPILARI ( Prof. Dr. Hakkı ACUN)