23 Haziran 2024
Camiler

İVAZ PAŞA (ÇAYBAŞI CAMİ) – MANİSA

İvaz Paşa Camisi, inşa kitabesine göre Abdülmümin’in Oğlu Hacı İvaz Bey tarafından H.889/M.1484 yılında inşa ettirilmiştir. Cami, Karaköy Hamamı ile birlikte bir külliye meydana getirmektedir.

Hacı İvaz Bey hakkındaki bilgiler oldukça sınırlıdır. II. Bayezid dönemi ümerasından olduğu düşünülmektedir.

İvaz Paşa Camisi’nin kuzeyinde avlusu, güneyinde haziresi ve kuzeydoğu köşesinde de bir mezar odası vardır. Bu kesimde yer alan üç mezardan biri, Hacı İvaz Bey’in torunu Ahmet Çelebi’ye aittir. Caminin doğusunda daha önce var olduğu bilinen medrese hücreleri ise günümüze ulaşamamıştır.

Cami, enine dikdörtgen planlı bir yapıdır. Mihrap önündeki kubbeli hacim, iki yandan ikişer küçük kubbeyle genişletilmiştir. Harimin kuzeyinde dört birimli ve kubbeli bir son cemaat yeri vardır. Kuzeydoğusunda ise yivli bir gövdeye sahip minare yükselmektedir. Beden duvarları, taş ve tuğla ile almaşık düzende örülmüştür. Yapı, süslemeleri bakımından da ilgi çekicidir. Caminin gerçek kündekâri tekniğiyle yapılan minberi, ahşap sanatının güzel bir örneğini teşkil etmektedir. Son cemaat yerinin kemer köşelikleri ile doğudaki pencerenin alınlığında ise tuğla süslemelere yer verilmiştir.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI