20 Mayıs 2024
Camiler

ASMALI MESCİT KİTAPLIĞI, CAMİSİ VE ÇEŞMESİ – KIRKAĞAÇ – MANİSA

    Kırkağaç İlçesi KocaahmetAğa Mahallesi 47. sokak ile 22. sokağın kesiştiği noktada, 45 numaraya bitişik konumdadır. Asmalı Mescit Kitaplığı Mimari özellikleri göz önünde tutulduğunda en erken 19. yüzyılın ilk yarısında yapılmış olmalıdır. Giriş kapısının üzerinde günümüz alfabesiyle adı ve tamir tarihi 1952 ibaresi yazılıdır.

   Köşeleri pahlanmış, kareye yakın dikdörtgen planlı ve üzeri kubbe örtülüdür. Giriş, kuzeybatı köşedeki üzeri saçaklı bir sundurmayla kapalı bir kapıdan sağlanmaktadır. Giriş kapısın üzerinde tamir tarihi olan 1952 yazılıdır. Kuzeybatı köşesindeki iç bükey kavis, kuzeydoğu köşesi ile içeri doğru üçgen bir niş oluşturacak biçimde yivlenmiştir. Kuzey cephede bu yivler arasında kalan kısma, basık yuvarlak kemerli yüzeysel bir niş açılmış, içine yine aynı kemer formunda metal şebekeli bir pencere yapılmıştır. Güney cephe ve doğusuna eklemeler yapılmıştır. Doğusundaki sekiz basamaklı bir merdivenin tepe noktasına yapılmış, basık kemerli bir kapı ile minareye çıkış sağlanmaktadır.

    Doğu cephesine konsollar üzerinde taşınan balkonvari bir çıkıntı yapılmıştır. Bunun hemen altına geniş, basık kemerli bir niş açılmış, bunun ortasına bugün kullanılmayan bir çeşme yapılmıştır. Güneydoğu köşesinde sonradan eklendiği anlaşılan minare kaidesi hizasında ki çıkıntının dışında güney cephe masif görünümdedir.

Yapının kuzeybatı cephesinin bir kısmı hariç tamamen yeşil renge boyandığı görülmektedir.

ASMALIMESCİD CAMİİ – KIRKAĞAÇ

Caminin Yapılış Tarihi: Bilinmiyor
Kim Tarafından Yapıldığı: Bilinmiyor
Hangi Dönemde Yapıldığı: Osmanlı Dönemi
Mülkiyeti Kime Ait Olduğu: Şahıs
Mimari Durumu: Kargir Kiremit
En Son Onarım Tarihi: 1952
Toplam Arsa Alanı: 255 M2
Toplam Caminin İç Alanı: 110 M2
Cemaat Kapasitesi: 250

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI