18 Nisan 2024
Camiler

ESKİ GÖRDES YAKA (KAYMAK) CAMİİ – GÖRDES / MANİSA

Osmanlı dönemi Cami tamamen yıkıldığından tarihi hakkında yorum yapmak zordur. Ancak inşasına ait bazı bilgiler mevcuttur. Eski Gördes’in l92l yılında Yunanlılar tarafından ve caminin de bu yangından önce Medin oluğu civarındaki peynir pazarında kaymak satan ve hayvancılıkla uğraşan bir Gördesli tarafından yaptırıldığı ileri sürülmektedir (ilker-Tuncay-Aker 1999, 3 6-3’7).
Ayrıca kısmen ayakta kalabilmiş minarenin malzeme ve kuruluş özelliklerini de
dikkate alarak genel bir tahminle 19. yüzyıl sonlarında inşa edildiği söylenebilir.
Eski Gördes’e hâkim bir tepe üzerinde, Yaka mevkiinde yer alan camiden günümüze sadece minaresinin bir bölümü ulaşabilmiştir.
Malzeme itibariyle kaidede taş-tuğla, pabuç ve gövdede ise düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Yapı daha önceleri Kaymak Camii adıyla anılmaktaydı. Yangından önce Medin oluğu civarındaki peynir pazarında kaymak satan ve hayvancılıkla uğraşan bir Gördesli tarafından yaptırıldığı için bu adı almış, ancak bu isim caminin yerinin yaka olması dolayısıyla zamanla unutulmuştur
Minarenin kaidesi kare planlıdır ve bir hayli yüksektir. Yaklaşık 2 m’ yükseklikten sonra kuzeydoğu ve güneydoğu köşeleri pahlanmıştır. Kapısı batı cephenin kuzeyine yerleştirilmiş boyuna dikdörtgen bir açıklıktır. Lentonun üzerinde tuğla örgülü, yarım daire kemerli bir alınlık görülmektedir. Kapının yer aldığı batı cephe dışında diğer üç cephe, tuğla alınlıkla, yarım daire kemerli yüzeysel birer nişle hareketlendirilmiştir.
Pabuç kısmı prizmatik üçgen kuşaklıdır. Silindirik bilezikten itibaren yükselen kalıntılardan gövdenin poligonal olduğu belirlenebilmektedir.

KAYNAK: BİR ZAMANLAR GÖRDES