23 Haziran 2024
Camiler

ESKİ GÖRDES UZUNÇAM CAMİİ – GÖRDES – MANİSA

Uzunçam Mahallesi’nin girişinde yer alan yapı, düz bir arazi üzerine inşa edilmiştir.

Günümüze sadece beden duvarlarına ait bazı kalıntılar ile minaresi ulaşabilmiştir

Osmanlı dönemi camilerindendir. Cami yıkıldığından inşa tarihi bilinememektedir. Duvar kalıntılarından anlaşıldığı kadarıyla inşasında moloz taş yanı sıra kerpiç malzeme kullanılmıştır. Bu da inşa tarihinin fazla eskilere dayanmadığını göstermektedir. Ayrıca minarenin tuğla malzemesi ve kuruluş özellikleri de dikkate alınarak caminin en erken 19. Yüzyılda yapıldığı söylenebilir.

inşa malzemesi moloz taş ve kerpiçtir. Minare tamamen tuğla örgülüdür.

Harim mekânı, mevcut izlerden anlaşıldığı kadarıyla doğu-batı yönünde dikdörtgen planlıdır.

Kuzey ve güney duvarları tamamen yıkılmıştır. Doğu duvarı, pencerelerin yerleri belli olacak şekilde kısmen ayakta kalabilmiştir. Mevcut duruma göre doğu cephede boyuna dikdörtgen şeklinde iki pencerenin yer aldığı anlaşılmaktadır. Batı cephede, yapının simetrisi düşünülürse yalnızca iki pencere arasında kalan bölümünün bir kısmı ayaktadır.

Minare kuzeybatı köşede yer alır. Kare kaideli, poligonal pabuçlu ve silindirik gövdelidir. Pabuçtan gövdeye geçişte bilezik mevcuttur. Şerefe altı testere dişi biçiminde düzenlenmiştir.

Şerefenin korkulukları ve külah yıkılmıştır. Petek gövdeden daha incedir.

Minareye kaidenin kuzeyindeki sivri kemerli bir kapı açıklığı ile irtibat sağlanmaktadır. Kaidenin kuzeyi hariç diğer üç cephesinde sivri kemerli birer alınlık göze çarpmaktadır.

KAYNAK: KAYNAK: TÜRK KÜLTÜR VARLIKLARI ENVANTERİ (PROF. DR. HAKKI ACUN )