20 Mayıs 2024
Camiler

ABALI MESCİDİ VE MEDRESESİ – TİRE / İZMİR

Tirenin bahçekahve semtinde bulunmaktadır. Cami ve medresenin banisi Abalı Şeyh olarak anılan Şeyh Mehmet’tir. Mescid, gördüğü onarımlarla önemli ölçüde özgün yapısını yitirmiştir. Ahşap çatılı mescid bir bahçe içinde yer almaktadır.1985 yılında Rıfat Kahvecioğlu tarafından mescid onarılmıştır.
Yine mescid yakınında 14 odası ile büyük medreseler grubuna giren bir medrese vardı. 1902 yılı maarif kayıtlarındaki öğrenci sayısı 12 olduğu görülmüştür. Cumhuriyet ilanına kadar medrese görevini yapmıştır. Daha sonra yıkılmış şu an ilk öğretim okulunun olduğu bina medrese binası olduğu sanılmaktadır.

Bir yanıt yazın