24 Mayıs 2024
Camiler

AĞA CAMİ – TİRE / İZMİR

Cami, Ketenci Mahallesi Ağa sokak ta yer almaktadır.
Tire ve Bayındır voyvodası HACI MEHMET ALİ AĞA tarafından yaptırıla külliyenin kitabesinden 1799 (H: 1214) tarihinde yapıldığı anlaşılmaktadır.Külliyenin 1826 (H:1241) tarihli vakfiyesi vardır. Minaresi, caminin yapımından iki yıl sonra yapılmıştır. 
Minare kapısı üstündeki kitabe 1800 (H:1216) tarihlidir. Baba adı Hacı Mustafa dır.
Caminin giriş kapısı üzerindeki kitabesinde şu ifadeler vardır:
Barekallah zehi lütfü hüda kıldı bu camii ranayı bina
Eyleye hak ömrünü efzun kendi sun mazharı sırrı hadis imenbena Yani ol zatı mükerrem kim şerif voyvoda elhac Mehmet Ali Ağa fi sene 1214 (1799)
Külliye, cami, medrese ve çeşmeden oluşmaktadır. Bugün medrese ayakta değildir.
Cami, Tire nin ketenci Mahallesi, Şanizade Meydanında konumlu bulunmaktadır. Vakfiyeden cami ve medrese görevlilerine yapılacak harcamalar dışında, Mısırlı Mahallesi halkının vergi ödemelerine 50 kuruşluk yıllık ödeme katkısı da bulunmaktadır. Ayrıca, Yeniceköy de yaptırdığı çeşmeler, kabristan, ve kuyuların da bakımlarına paylar ayırmıştır.
Tire içinde dükkanlar, Kurşak ve Bayındır Çıplak ta değirmenler yer alırken, özellikle Bayındır çevresinde 11 bahçenin toplam 1232 ağaçlık vakıf zeytinlik bırakmıştır. Yine Bayındır da Kantarcızade Hanı (40 odalı, ahır ve kahve ile Paşa Suyundan içme hakkı) vakıfları bulunmaktadır.
Vakfiyede camii şerif imamlarına (iki imam) yevmi 12 şer akçe, hatibe 10 akçe, iki müezzine 5 er akçe, camide vaiz olana 10 akçe, Cuma günleri kuran okuyanlara (Devirhanlara) 5 er akçe yevmiye ödemeleri getirilirken, mütevelliye de günde 20 akçe harcama maddesi öngörmektedir.
Cami II. Dünya Savaşından sonra uzun bir süre ibadete kapalı kalmış ve yeniden onarılarak tekrar hizmete girmiştir. Ahşap çatılı ve dikdörtgen planlı camii sanatsal özelliklerden yoksun bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın