30 Mayıs 2024
Camiler

YENİ CAMİ ( HACI YUSUF CAMİ ) – MALATYA

Malatya şehir merkezinde yer alan cami, 1843 yılında ulemadan Hocazade Hacı Yusuf tarafından yaptırılmıştır. 2 Mart 1893 tarihindeki Büyük Zelzele’de yıkılan caminin yerine bugünkü cami yaptırılmış ve ilk camiden günümüze ancak şerefesine kadar sağlam kalan minaresi gelebilmiştir. Yıkılan caminin yeniden yapılması için başlatılan inşaat maddi yetersizlikler nedeniyle durmak zorunda kalınca, devrin padişahı II. Abdülhamit’e başvurulmuş ve cami padişahın yardımlarıyla tamamlanarak 1912 yılında ibadete açılmıştır. I. Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla yarım kalan son cemaat yeri üzerindeki küçük kubbelerle iki minare, cumhuriyetin ilk yıllarında tamamlanmıştır.

Caminin tamamı muntazam sıralı silme taşlarla yapılmıştır. Harimin dört fil ayağı üzerine büyük bir kubbe ile örtülü olması klasik Osmanlı mimarisine uygundur. Kubbenin ağırlığı, beşik tonoz ve küçük kubbelerle yan duvarlara aktarılmıştır. Merkezî kubbe ve küçük kubbelere mekânı aydınlatması amacıyla yer alan çok süslü bir ana kapıdan girilir. Tamamı taş kabartma olan ana kapıda, geometrik şekillerle bitkisel motifler zengin bir tarzda işlenmiştir. Yapının doğu duvarı üzerinde iki penceresi vardır. Camiye batıdan bakıldığında yal- nızca toprak üstünde kalmış arka arkaya iki kubbe görülür. Çıkış kapısı ekseni üzerinde iki kubbeli bir bölüm ve bu bölümün tam karşısında mihrap yer alır.

KAYNAK: MALATYA KENT REHBERİ