14 Temmuz 2024
Hanlar

ÜÇ GÖZ HANI – BEÇİN / MİLAS – MUĞLA

Doğu-batı doğrultusunda uxanan tek gözlü beşik tonoz örtülü yapı, Seymenlik Külliyesi’nin zaviye ve hamamından sonraki diğer yapısıdır. Yapı moloz taş ve malzeme ile inşa edilmiştir. Hanın giriş kısmı günümüzde tamamen yıkılmış olup batı ucunda yer alan ve sonradan eklendiği anlaşılan küçük mekanların işlevi anlaşılamamıştır.  Anadolu’da benzerlerine rastlanan tek sahınlı ve tek katlı inşa edilen yapı ile ilgili bir kitabe veya yazılı belge bulunmadığından inşa tarihi kesin bilinmemekle birlikte, XV. yüzyılda inşa edildiği düşünülmektedir.

Kaynak: Hanın Tanıtım Levhası