23 Temmuz 2024
Hanlar

SULU HAN – İZMİR

     İzmir Kavaflar Çarşısının güneyinde, 1313. Sokakta bulunan bu hanın yapım tarihi bilinmemektedir. Ancak Evliya Çelebi 1617 yılında İzmir’e geldiğinde bu hanın isminden söz etmiştir. Buradan da hanın bu tarihten önce, büyük olasılıkla XVI. Yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Han içerisindeki kitabelerde ise 1869 yılında bir onarım geçirdiği belirtilmektedir. 
    Kesme taş, kaba yontma taş ve tuğladan yapılmış olan han, tek katlı, avlulu hanlar grubundandır. Yapıya güney cephesindeki bir kapıdan girilmektedir. Yapının güney cephesi tamamen bugün yapılarla çevrelenmiştir. Güney cephesinin batı ucundaki bir kapıdan hanın avlusuna girilmektedir. Avlunun kuzeyinde yedi oda bulunmaktadır. Bunların üzeri beşik tonozlarla örtülüdür. Hanın avlusunun dikdörtgen planlı olması gerekirken yapılan ilavelerle bu özelliğinden tamamen uzaklaşmıştır. Bu nedenle de avlunun güneyinde ve kuzey ekseni üzerinde yan yana beşik tonozlu mekân bunun doğusunda da yine beşik tonozlu tek bir mekân daha bulunmaktadır. Bu eklerin daha geç dönemlerde yapıldığı anlaşılmaktadır. Hanın bu bölümünün yıkıldığı ve üzerine pasajlar ile mağazalar yapıldığı sanılmaktadır.