20 Mayıs 2024
Hanlar

ÇINÇINLI SULTAN HAN (ESKİ HAN) –HAMAM – SARAYKENT – YOZGAT

Yozgat İli, Saraykent İlçesi Saray Mahallesinde bulunan, Eski Han ismiyle de bilinen Çınçınlı Sultan Hanı bugün oldukça harap durumdadır.

Valide Sultan Melike Mahperi Hatun tarafından 1240 – 1241 yıllarında yaptırılmıştır.

Binanın batı duvarı ortadan kalkmış, günümüze kalabilen diğer beden duvarlarının kaplamaları sökülmüş, bu nedenle duvarlar incelmiştir. Yapının güneybatısında müştemilat kalıntıları görülmektedir. Dikdörtgen planlı ve doğu-batı yönlüdür. Horasan harçla, moloz taş kullanılarak balıksırtı örülen duvarların üzeri kaplama taştır. Mevcut duruma göre hanın birbirine bitişik tonozla örtülü dört mekândan oluştuğu anlaşılmaktadır. Yapının içi tamamen moloz taşla dolu olduğundan içte tonoz örtülerinin nereye oturduğu, ortada açık veya kapalı bir mekânın varlığı tespit edilememektedir.

Kaynak: Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü