24 Mayıs 2024
Hanlar

TAŞHAN – HEKİMHAN – MALATYA

62×33 metre büyüklüğündeki üç kitabesi vardır. İki aşamada yapılan hanın ilk kitabesi kapalı bölümün kapısı üstündedir. Buna göre; hanın 1.kısmı olan kuzeydeki eski kısmı Selçuklular devrinde,

1218 Miladi 615 Hicri yılında 1. İzzettin Keykavus tarafından Ebu’l Hasan oğlu Selim El-Malati’ye yaptırıldığı yazmaktadır. Aynı kitabe, Ermenice ve Süryanice olarak yinelenmiştir. İkinci yazıt avlulu bölümün kapısı üstündedir. I.Alâeddin Keykubad döneminde (1229- 1237) yapıldığı belirtilmektedir. Kapalı bölümdeki üçüncü yazıt ise 16. yüzyılda yapılmış onarımı göstermektedir.

Selçuklu Sultan Hanlarının geleneklerini devam ettiren yapı,önde revaklı kare avlu,avluyu takiben de hol kısmından oluşur dikdörtgen planlı ve avlulu,eyvanlı yapı grubundadır.Eski Malatya’daki büyük hanın stilindedir.Avlunun çevresine yapılan 2.kısım ise Osmanlılar devrinde Köprülü Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır.Burası şimdiki iş yerleri olarak kullanılan kısımdır.Ölçüleri birbirini tutmayan odalarca sarılmıştır.Girişin sağ ve solundaki, kare planlı odaların üstü beşik tonazlarla örtülü olup içlerinde birer ocak vardır.Bu yerler Köprülü Devrinde günümüzdeki hükümet daireleri yerine devlet iaşe konağı olarak kullanılmak üzere inşa edilmiştir. Üç nefli kapalı bölümün batı duvarı payadanlarla güçlendirilmiştir. Yapı bezemesizdir. Osmanlı döneminde yoğun tamir görmüş olan han, 1987Vakıflar İdaresi’nce restore edilmiştir.

KAYNAK: HEKİMHAN NET