23 Haziran 2024
Camiler

YANIKKÖY CAMİ – MENEMEN / İZMİR

İzmir ili, Menemen ilçesine bağlı Yanıkköy de bulunan cami kırma çatılı ,kiremit kaplı camiler sınıfındandır.
Yanık Köy Kısa Tarihçesi: Köyün adına 1487 yılı tarihli Yaya Defteri’nde rastlanmaktadır. 1531 yılı Tapu-Tahrir Defteri’nde ise köy Ensar adı ile kayıtlıdır. Yörük Defteri’nde Yanık adı ile kayıtlıdır.
Caminin yapımı hakkında kesin tarih bilinmiyor. Fakat bir hayli eskilere dayandığını, daha önce kilise kalıntılarının üzerine yapıldığı yaşlı cemaat tarafından söylenmiştir. Tek şerefeli kahverengi taşlardan yapılmış minaresi ile Şerefe altı işlemeleri ve külah şekli ile gayet güzel görünmektedir. 
Cami avlusunda Muhtarlık binası, misafirhane, apteshane ile birlikte şadırvan iç içe geçmiş şekildedir.
Dikdörtgen planlı, kesme taştan yapılmış olan caminin pencere korkulukları da demir işlemeleri ile dikkat çekiyor. Tavan altı döşemeleri ahşaptan yapılmış, avize aynası işlemeli ahşap işçiliği ustalıkla yapıldığı görülmektedir. Minare gövdesinin de içine alan son cemaat yeri çoklu pencerelerle kapatılmıştır. Cami harimine giriş iki sütunun üzerine üçgen alınlıklı ahşap kapıdan giriliyor. Minare kapısının üzerinde iki ay yıldız motifi ile minare kitabesi minare yapım tarihini gösteriyor. (H 1321- Miladi 1902). Minber ve Kürsü ahşaptan gayet sade olarak yapılmış. Mihrap içi alçı perde süslemesi ve üçgen alınlık ile birlikte alınlık içi ay yıldız motifi ile süslenmiş sade bir güzelliktedir. Mihrap kenarlıkları desenli fayans ile süslenmelidir.
Kadınlar mahfeli 4 ahşap sütun üzerinde ahşap olarak yapılmıştır.