20 Mayıs 2024
AVRUPA GEZİLERİM

LATVİA UNİVERSİTY OF LİFE SCİENCES AND TECHNOLOGİES – JELGAVA / LETONYA

    Latvia University of Life Sciences and Technologies bilimsel araştırmaların yanı sıra akademik ve profesyonel çalışma programlarının yürütüldüğü Letonya Cumhuriyeti’nin bir yükseköğretim ve bilim kurumudur.

    Üniversitenin temel amacı, Letonya’nın ve özellikle kırsalının sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak için entelektüel potansiyel yaratmak ve aynı zamanda birleşik Avrupa yükseköğrenim ve bilim alanına aktif olarak entegre olan, güncel, uluslararası kabul görmüş ve prestijli bir üniversite olmaktır.

MİSYON

    Toplumun gelişimi için uluslararası düzeyde rekabetçi, yenilikçi, yaratıcı ve sürdürülebilir bir gelecek yaratmak.

GÖRÜŞ

    Letonya Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Üniversitesi, modern, ulusal ve uluslararası kabul görmüş bir bilim üniversitesidir – biyoekonomi ve ilgili endüstrilerle ilgili yeniliklerin yaratılmasında ve Baltık Denizi bölgesindeki doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımında liderdir.

Adres

Latvia University of Life Sciences and Technologies,

2 Liela Street

LV-3001 Jelgava, Letonya

Kaynak: Keystone Masterstudıes