23 Temmuz 2024
UMRE

CİN MESCİDİ – MEKKE / SUUDİ ARABİSTAN

     Cin mescidi ya da Mescid-i Cin, Mekke’nin mezarlığı Cennetü’l-Mualla’nın yakınında ve Harem-i Şerif’in yaklaşık 2 km. kuzeyinde şehre hâkim bir tepenin üzerinde yer alır.
   Peygamber efendimiz davet için gittiği Taif dönüşünde yol üzerindeki Nahle Vadisi’nde namaz kılarken bir grup cin Kur’an-ı Kerim’i dinleyerek etkilenmişlerdir. Daha sonra Hz. Muhammed’i takip eden bu cinler Mekke girişinde efendimizle görüşmüşler ve müslüman olmuşlardır. Kur’an-ı Kerim’deki Cin Suresi burada nazil olmuştur. Sonraları bu mekâna bir mescit yapılarak Cin Mescidi ismi verilmiştir. Peygamberimiz insanlara ve cinlere İslam’ı tebliğ etmek için görevlendirilmiştir. Bu hakikat Kur’an-ı Kerim’de şu ayetle açıklanır: “Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım”. (Zariyat, 56)

    Cin Mescidi veya Cin Camii, Mekke‘de bulunan bir cami. Kentin mezarlığının yakınlarındadır. İlk olarak 1700 yılında İbrahim Ağa adlı bir mimar tarafından yaptırılmış, 1943’te tekrar inşa edilmiştir. Son olarak 2000 yılında yeniden yapılmıştır

     Erken dönemlerden itibaren Mekke’nin asayişini sağlamakla görevli gece bekçilerinin bu tepede toplanarak nöbet değiştirmelerinin adet olması nedeniyle Cin Mescidi Mescidü’l-Hurras adıyla da bilinir.
    Cin mescidi – Cin Mescidi: Hz. Peygamber (s.a.v) farklı zaman ve mekânlarda cinlere vahiy tebliğ etmek için Kur’an okurdu. Bir gün Abdullah b. Mes’ud’la birlikte Hacun yakınlarında bir yere gittiklerinde toprağa bir çizgi çekerek ondan bunu aşmamasını istemiş ve çizginin ilerisinde cinlere Kur’an okumuştur. Daha sonra burada inşa edilen mescide Mescid-i Cin ( Cin Mescidi ) adı verilmiştir. Buraya ilk mescidi 1700’de Mekke’ye gelen İbrahim Ağa adlı mimar yapmıştır. Son olarak 1362’de (1943) yapılan bina 2000 yılında yıkılarak tamamen modern bir tarzda yenilenmiştir. Mescid-i Cin yakınındaki Cennetü’I-Mualla ile birlikte Mekke’de İslamiyet’in ilk döneminden önemli hatıralar taşıyan mekânlardandır.

FOTOĞRAFLAR 2013 YILINDA ÇEKİLMİŞTİR