24 Haziran 2024
Türbeler

ZİNCİRKIRAN MEHMET BEY TÜRBESİ – ANYALYA

Mevlevihane’nin doğusunda yer alan türbenin kitabesinden yapının  1377 yılında (Teke Beyi) Mübarizeddin Mehmet Bey tarafından oğlu Ali için inşa ettirildiği anlaşılmaktadır. Sekizgen gövdeli içte kubbe dıştan sekizgen külahla örtülüdür. Profilli silmeler ile rozetler içinde bitkisel bezekli süslemelere sahiptir. Portal kütlesinin üzerinde saçak kornişine yakın seviyede yekpare taştan oyulmuş halka şekilli bezeme elemanının Türbenin banisi olan Mübarizeddin Mehmet Bey’in Antalya’nın 1373 yılında Lusignanlar’dan geri alınması sırasında liman zincirlerini kırarak gösterdiği başarı neticesinde kendisine verilen “Zincirkıran” lakabına gönderme olduğu düşünülmektedir. Türbede Mübarizeddin Mehmet Bey, Oğlu Ali ve Mevlevi Şeyhi Mustafa Dede Efendi’nin  (Antalya Mevlevihanesi Şeyhi) sandukaları bulunur.

Türbe binasının yapılan kazılarda etrafında açığa çıkarılan  mezarlardan  bu alanda  bir hazirenin mevcudiyeti tespit edilmiştir. Antalya Müzesinde yapılan incelemeler sonrasında Etnoğrafya Bölümü envanterine kayıtlı olan,  geçmiş yıllarda bu civardan müzeye getirildiği tespit edilen mezar taşları ile bir hazire sergilemesi oluşturulmuştur. 

Kaynak: Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü