23 Mayıs 2024
Özel Mekanlar

SABETAY SEVİ EVİ – İZMİR

İzmir Agora girişinde İki Çeşmelik Caddesi üzerinde bulunan Sabetay Sevi’nin evi, Sabetaycılığın doğduğu yer olarak bilinmektedir. Sabetay Sevi, 1626 yılında İzmir’de doğmuştur ve doğum tarihi Yahudi inancında Mesih’in doğum günü olarak belirtilmektedir. 1648 yılında Doğu Avrupa’da yaşanan Yahudi katliamı, Yahudilerin Sufi inancında yer alan Mesih’in dünyaya tekrar gelişini beklemeye itmiş, bu dönemde kendisini Yahudilerin kurtarıcısı ve Mesih olarak ilan eden Sabetay Sevi, müritleri tarafından “Efendimiz” anlamına gelen “Emire” sıfatına layık görülmüştür. Bunun üzerine hahamlar, Sabetay Seviyi İzmir’den kovmuşlardır. Ancak Sabetay Sevi ‘nin müritleri gün geçtikçe çoğalarak Osmanlının sınırlarını aşarak tüm Avrupa ülkelerinden müritler kazanmaya devam etmiştir.
Sabetay Sevi, daha sonra 1665 yılında İzmir’e geri döndüğünde Yahudi nüfusunun büyük bir çoğunluğu, hatta bazı Hıristiyan ve Museviler de kendisini Mesih olarak görüyorlardı. Bu dönemde Sabetaycılığın karşıtı olarak bilinen Portekiz Sinagogunda büyük bir isyan çıkar ve bu isyanın sonucunda Sabetay Sevi, saraya çağırılır, isyan da bu şekilde durdurulmuş olur. Daha sonra Sabetay Sevi, Müslümanlığı benimsemiş olsa da yaşamı boyunca yahudi dinine bağlı kalmıştır.
Kaynak: Tarkem