20 Haziran 2024
Özel Mekanlar

HEİNRİCH VAN DER ZEE KÖŞKÜ – KARŞIYAKA / İZMİR

Karşıyaka Cemal Gürsel caddesi No:324 de bulunmaktadır.
Köşk gemi ticareti işi ile uğraşan Hollanda’lı Heinrich Van Der Zee tarafından yaptırılmıştır. Yapım tarihini tam olarak bilinmese de muhtemelen 1900’lerin başında inşa edilmiştir. Köşk ayrıca zamanında Hollanda konsolosluğu olarak da hizmet vermiştir. Ayrıca ailenin burada doğup genç yaşta vefat etmiş çocuklarının anısına bir anıt yapı da Karşıyaka St. Helene Katolik Kilisesinde bulunmaktadır. Köşk zamanında restorasyon işleminden geçmiş olup şu anda bir restoran olarak hizmet vermektedir.
Yapının ana bölümü bodrum üzerine iki katlıdır. Kuzey- güney doğrultusunda ana bölüme bitişik kanatlı bölümü vardır. Bu kanatlı bölümlerden kuzey yönünde yer alan kısmında sağlı-sollu merdivenlerle çıkılan bir giriş bulunmaktadır. Girişi ahşap iki sütunla taşınan ve kırma çatılı sundurma ile örtülmüştür. Yapı simetrik bir cephe düzenlenmesine sahiptir. Bodrum katındaki pencereler küçük kare formunda olup, diğer katlardaki pencereler ise dikdörtgendir. Yapının saçak altında dizilmiş aralıklı diş motifleri, yapıyı çepeçevre sarmaktadır. Taş malzeme ile inşa edilmiş yapının tüm köşeleri, düzgün kesme bazalt taşlar ile hareketlendirilmiştir. Doğu cephesinde, ahşap sütunlarla taşınan alınlıklı sundurma ile örtülü bir balkon bulunmaktadır. Alınlığın ortasında bir gül penceresi vardır. Sundurmanın ahşap tavanının ortasında alçı kabartmalı bir rozet motifi bulunmaktadır. Yapı 19. Yüzyıl levanten mimari özelliklerini taşımaktadır.
KAYNAK: İzmir Taşınmaz Kültür varlıkları Envanteri