14 Temmuz 2024
Türbeler

NİGAR HATUN TÜRBESİ – ANTALYA

Osmanlı Sultanı II. Bayezid’in eşi ve Şehzade Korkud’un annesi Nigar Hatun adına inşa edilmiştir. Yivli Minare Külliyesi içinde bulunmaktadır. Kırma taş ve devşirme malzemeden örülen yapı altıgen gövdeli olup, içten kubbe ve dıştan alaturka kiremitli piramidal bir çatı ile örtülüdür. Türbenin içerisinde, üzeri açık mermer bir lahit bulunmaktadır. Lahdin baş ve ayak taraflarındaki üçer satırlık kitabede şunlar yazılıdır: “Bayezid Han oğlu Sultan Korkut’un annesi, Abdullah kızı, mübarek ramazan ayında Allah’ın rahmetine intikal eden merhum Nigar Hatun’un kabri sene 908 (M. 1502)”.

Nigâr Hatun 1450-1503 yılları arasında yaşamış II. Bayezid’in oğlu Şehzade Korkud’un annesidir. Üslup olarak 15. yüzyıl Osmanlı Dönemi’nde yapılmış olabileceği anlaşılan türbe;  altıgen plan üzerinde prizma gövdeli olup, içten dilimli sivri kubbe, dıştan da kiremitlerle kaplı piramidal bir külah ile örtülüdür. Yapı, aralarında yer yer devşirme mermer parçalarının da kullanıldığı düzgün kesme ve moloz taş ile tuğla kullanılarak inşa edilmiştir. Kare tuğla döşeli iç mekânın ortasında, doğu-batı doğrultusunda yerleştirilmiş bir sanduka yer almaktadır.

Sandukanın baş ve ayakucu taşlarında üçer satırlık kitabe bulunmaktadır. 
Başucundaki şahide;
  1-Hâzâ kabru’l-merhûmeti el-mağfûreti      (Bu kabir merhume, günahları bağışlanmış,)
  2-Nigâr Hatûn binti Abdillâh vehbi (Abdullah kızı Nigar Hatun’a aittir ve o,) 
  3- Validetu’s Sultan Korkûd bin Bâyezîd Hân (Beyazid Hanın oğlu, Sultan Korkut’un annesidir.) 
Ayakucundaki şahide;
  1- Ve kad intekalet ilâ rahmeti’llâhi  (Allah’ın rahmetine,) 
  2- Fî şehri Ramadân el- Mubârek     
  3- Min seneti semâniye ve tis’i mieh  (980 yılı mübarek ayı Ramazan ayında kavuştu.)

Kaynak:  Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü