14 Haziran 2024
Türbeler

YAKUP ÇELEBİ TÜRBESİ – İZNİK / BURSA

Yakup Çelebi’nin İznik ilçe merkezi Yeni Mahalle’de zaviye ve makam türbesi bulunmaktadır.
Bütün kaynaklarda zaviye olarak tanımlanan ana yapıya “Yakup Paşa Camisi” adı da verilir. Yapım tarihi kesin değildir. Ancak Murat bin oğlu ve I389’da Kosova savaş alanında Bayezit I Yıldırım tarafından “saltanat savında bulunmaması” için boğdurulan Yakup Çelebi’ye ait yazısız mezarın bulunduğu türbenin, bu kişinin Bursa’da babasının türbesinde gömülü olduğu dikkate alınacak olursa, bir makam türbesi olduğu açıktır.
Ana yapının kuzeydoğusunda, son cemaat yerine 5 metre uzaklıkta bulunan türbe, kare planlıdır. Sivri kemerlerin birbirine bağladığı (L) biçimli payelerin sınırladığı alan, pandantifi bir kubbeyle örtülmüştür. Batı kemer açıklığı sonradan kapatılmıştır. Türbe zemininin ortasında, doğu-batı yönünde konulmuş yazısız mezar bulunmaktadır. Bunun, Yakup Çelebi için yaptırılan makam mezarı olduğu kabul edilmektedir.
KAYNAK: BURSA GAZETECİLER CEMİYETİ