14 Temmuz 2024
Türbeler

SULTAN BABA TÜRBESİ – TORBALI / İZMİR

Sultan Baba Türbesi; adında bilinen iki türbe ve Sultan Baba’ya ait bir kabir vardır. Üçü de farklı illerdedir. Bunlardan ilki ve en tanınmış olanı, Kocaeli’nin Değirmendere Beldesi, Örçün Köyündedir. Burada bulunan zat İbrahim Ethem (KS), lakabı Sultan Baba adlı kişidir. Kendisinin ailesiyle birlikte Sinop’ tan geldiği bilinmektedir. Fatih Sultan Mehmet zamanında yaşadığı düşünülmektedir. Kocaeli’de ormanlık bir alanda zaviye, hamam, evler yaptırarak burayı imar etmiştir. Anadolu’nun vatan olma süresinde manevi hizmetlerde bulunmuştur. II. Beyazıt Han bu zaviyeyi Evkaf Defterine Derviş Baba Zaviyesi olarak yazdırarak Sultan Baba’nın mülkü olmasını sağlamıştır. Silsile halinde evlatları ve bazı alim kişiler zaviyeye hizmet etmişlerse de günümüze sadece türbe olan kısım kalmıştır. Türbe Örçün’de bir tepe üzerinde yer almaktadır. Türbe içerisinde bir sanduka bulunmaktadır. Bu sandukada 1787′ ye ait bir beraat yazısı vardır. Türbe dikdörtgen planlıdır. Yan taraflarında üçer pencere yer almaktadır. Çatı kısmı ahşaptır. Türbe moloz taşlardan yapılmış olup ilk kez 1943′ te restore edilmiştir. Birçok tadilat geçirmiş olması nedeniyle yapıldığı dönem özelliklerini pek yansıtmamaktadır. Türbe etkin durumdadır. Özellikle yazın birçok ziyaretçisi olmaktadır.

Sultan Baba Türbesi adında bir türbe de İzmir’ in Torbalı ilçesinde vardır. Bu türbedeki zat hakkında kesin bilgi olmamakla birlikte kendisinin Kurtuluş savaşı sırasında Kuva-i Milliye yandaşlarına manevi destek olan bir evliya olduğu rivayet edilmektedir. Kendisi Sultan Baba olarak tanınmıştır. Bu zat hakkında detaylı bilgi yoktur. Şu anda bulunduğu yer türbe şeklinde değil de yeşile boyanmış uzun bir kabir görüntüsündedir. Dikkat çekici herhangi bir çevre düzenlemesi veya tarihi ve sanatsal yapı- eser mevcut değildir. Bu yatır etkin olup ziyarete açıktır.

Sultan Baba Türbesi, Hacı İhsan Tamgüney’in kabriyle ile karıştırılmamalıdır. Çünkü Hacı ihsan Tamgüney’in lakabı da Sultan Baba’dır. Hacı İhsan Tamgüney’ in kabri Yalova’ dadır. Kendisi 24 kasım 1991′ de vefat etmiştir.

Kaynak: Türbe gen.tr

Özellikle Cuma günleri yatıra akın eden insanlar Sultan Baba’ya adak adayarak dua ediyorlar. Yatıra adını veren ve yaklaşık olarak 3 metre uzunluğunda bir mezara defnedilmiş olan Sultan Baba’nın kim olduğu ise meçhul. Bir rivayete göre Kurtuluş Savaşı sırasında Torbalı ahalisindeki Kuvay-i Milliye çetelerine manevi destek vermek için Torbalı’ya geldiği söylenen Sultan Baba bir başka rivayete göre de İstanbul’un fethinden sonra Torbalıya göç etmiş. Ramazan ayının başlamasından bu yana bazı vatandaşlar, türbeye gelerek dilekte bulunuyor ve ağaçlara peçe sayıyor. Kimisi ise mektup yazarak Allah’a dua ediyor. Kağıda yazılıp mezar başına bırakılan bir mektupta ilginç talepler yer aldı. Mektubu yazan kişini küçük yaşta bir kişi olduğu tahmin edilirken, mektupta, sevdiği kişiye kavuşmak istediğini, ev, araba gibi taleplerde bulunarak dile getirmiş. Mektuptaki bir diğer detay ise herkesi gülümsetti. Mektubun sahibi sevdiği kişinin kendisine 3 gün içinde haber vermesini istemiş. Amede ALPAGUT