20 Haziran 2024
Çeşmeler

MİMAR SİNAN ÇEŞMESİ – AĞIRNAS – KAYSERİ

Dikdörtgen bir kütle içinde cephede sivri kemerli bir form oluşturulmuştur. Çeşmenin alınlığında iki kitabe yeri bulun- maktadır. Ağırnas kasabasının meydanında yer almaktadır.
16. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiş olan çeşme 1956 yılında onarım görmüştür. Yatay dikdörtgen form şeklinde olan çeşmenin tek kemerli nişini anten sivri kemeri, yanlar- daki çeşme duvarına oturmaktadır. Kemer kilit taşının üzerin- de sağlı sollu iki oval kartuş yer almaktadır. Soldakinin içinde maşallah ibaresi, sağdakinde ise 1376 tarihi görülmektedir. Çeşme saçağı iç ve dış bükey silmelerle hareketlendirilmiştir. Çeşmenin önünde yalaklar sol tarafa doğru L yapacak şekilde yerleştirilmiştir. Ayna taşı yoktur. Bugün niş duvarıdaki taşın üzerinde tek lüle bulunmaktadır. Yapıda düzgün kesme taş kullanılmıştır. Süsleme olarak saçak, kenar ve ayaklar üzerin- deki profilli silmelerden söz edilebilir.
KAYNAK:KAYSERİ KÜLTÜR ENVANTERİ