21 Mayıs 2024
Kiliseler

AGİOS PROKOPİOS KİLİSESİ – AĞIRNAS – KAYSERİ

Doğu – batı yönünde uzanan kilise, dikdörtgen planlıdır. Üzeri beşik çatılı olup, sal taşlarla ve toprakla kaplıdır. Kilisenin dört duvarında, toplam 13 adet pencere vardır. Kilise sutunlarla üç nefe ayrılmıştır. Orta nef yan neflerden daha geniş tutulmuştur. Orta mekanın üzeri kubbelidir. Kilisenin doğusunda, ortada büyük olmak üzere her nefin ucunda birer ap- sis yer alır. Apsislerin üzeri yarım kubbe ile örtülüdür. Binanın içerisi tamamen sıva ile kaplıdır. Ancak sıvalar bu gün tama- men dökülmüştür. Kitabesi söküldüğünden kesin yapım tarihi bilinmemektedir.
KAYNAK: KAYSERİ KÜLTÜR ENVANTERİ