19 Haziran 2024
Türbeler

SUNGURİYE TÜRBESİ – NİKSAR / TOKAT

Melikgazi Mahallesi, Ünye Cd. No:7, Niksar/Tokat adresinde bulunan Sunguriye Türbesi Danişmendliler dönemine ait olduğu bilinmekle beraber 1164 – 1169 tarihinde, Danişmend Beylerinden Şemseddin İsmail’in oğlu Sungur Bey tarafından inşa edilmiştir.. Türbede yatanın Danişmend Ahmet  Gazi’nin  oğlu  İsmail  Sungur olduğu rivayet edilmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanmıştır. Hemen karşısında ki yapıda; Seyyid Nuredd’in Alp Arslan’a ve kardeşi Rufai-Zade Alaaddin  Savcı  
Bey’e  ait  kabirler  vardır. Bu  türbenin  de  12.  Yüzyılda  yapıldığı  tahmin edilmektedir. 

Zaviye / Dergâh olarak yapılmıştır. Zaviyenin girişi ve girişe göre sağ kanadı zaman içinde tahrib olmuş ve üzerine genç Osmanlı döneminde ev yapılmıştır. Günümüze kısmen girişin karşısındaki eyvan ve zaviyenin sol kanadı ulaşmıştır. Buradaki odalar sonradan türbeye çevrilmiştir. Yapının içinde üç tane mezar bulunmaktadır. Türbenin kubbeyle örtülü olan mezar odası betı duvarındaki mazgal bir pencere ile aydınlatılmaktadır.               

Kaynak: kulturportali.gov.tr

Fotoğraflar: Mustafa Gürelli