23 Haziran 2024
Türbeler

RUM MEHMET PAŞA TÜRBESİ – TİRE / İZMİR

İzmir, Tire ilçesinin doğusunda Duatepe denilen yerde, Rum Mehmet Paşa Camisi’nin avlusunda bulunan bu türbenin kitabesi günümüze gelememiştir. Türbe içerisindeki mezarların kitabeleri de yarım bırakılmıştır. Yalnızca caminin giriş kapısı üzerindeki iki satırlık Arapça kitabe ebcet hesabına göre h.876 (1471–1472) tarihini içermektedir. Caminin Rum Mehmet Paşa tarafından 1471–1472 yıllarında yapıldığı göz önünde bulundurularak türbenin de ona ait olduğu iddia edilmiştir. Ancak, Rum Mehmet Paşa 1471–1472 yıllarında Üsküdar’da bir cami ve türbe yaptırmış, ölümünden sonra da İstanbul’daki türbesine gömülmüştür. Bu nedenle Tire’deki bu türbenin Rum Mehmet Paşa’nın yakınlarından birine ait olduğu düşünülmektedir.
Türbe moloz taş ve tuğladan her kenarı 3.54 m. uzunluğunda altıgen planlı olarak yapılmış, üzeri tuğladan sivri bir külah ile örtülmüştür. Plan olarak baldaken tarzı bir türbeyi yansıtmaktadır. Baldakenin duvarları sonraki dönemlerde örülerek kapalı bir türbe konumuna getirilmiştir. Duvar izlerinden de bu durum açıkça görülmektedir.
Türbenin içerisine kuzeybatı kenarındaki basit dikdörtgen bir kapıdan girilmektedir. İçten tam yuvarlak olmayan bir kubbe ile örtülüdür. Duvarlardan kubbeye iki sıra halindeki mukarnaslardan geçilmektedir. Türbenin içerisindeki ayaklar, duvarlar ve kemerler ile kubbe tamamen sıvanmıştır. Bu bakımdan bezemesinin olup olmadığı da bilinmemektedir.
Türbenin sonradan örülmüş duvarlarından ikisi üzerinde sivri kavisli mazgal pencerelere benzer iki pencere bulunmaktadır. Türbe içerisinde bir sanduka bulunmaktadır