21 Haziran 2024
Türbeler

TACEDDİN ALTUNBAŞ TÜRBESİ –AMASYA

Amasya’nın İl Merkezi Dere Mahallesinde bulunan Taceddin Altunbaş Kümbeti, özgün mimarisinden çok şey kaybetmiş bir halde olup kuzeye bakan cephesi kısmen ayaktadır.
İnşa kitabesi ve özgün sandukası bulunmamaktadır.13.yüzyıl içerisinde yapılan Cumudar Kümbetiyle büyük benzerliklere sahiptir.
Abdi-zade Hüseyin Hüsameddin’e göre, Taceddin Altunbaş’ın son Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Mesud’un oğlu olduğu ve Gazi Çelebi olarak da anıldığı ifade edilir. Sivas Hakimi Sultan Rükneddin Kılıçarslan’ın Taceddin Altunbaş’ın oğlu olduğu ve Şadgeldi Padişah tarafından himaye edildiği bilinir. Taceddin Altunbaş’ın 1355 tarihinde vefat ettiği bilinir.
KAYNAK: AMASYA İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ

Bir yanıt yazın