12 Nisan 2024
Türbeler

SULTAN MESUD TÜRBESİ – AMASYA

Amasya İl Merkezindeki Sultan Mesud Türbesi, Narlıbahçe Mezarlığı içerisinde, iki katlı, dikdörtgen planlı, alt katı cenazelik üst katı ise ziyaret mahalli olarak tanzim edilmiştir.
Türbenin kuzeyde yer alan giriş cephesi düzgün kesme taş malzeme ile inşa edilmiştir.
Alt katındaki cenazelik bölümüne, çok küçük ve dar bir koridor şeklinde düzenlenmiş açıklıkla girilmektedir. Buradaki mezarların kime ait olduğuna dair net çözüm yapılamamıştır. Türbenin inşa kitabesi yoktur. Burasının Selçuklu Sultanı I. Mesud’un türbesi olduğu konusunda ilk bilgiyi Mustafa Vazıh Efendi (1764-1831) vermektedir. Bundan hareketle Abdi-zade Hüseyin Hüsameddin Efendi de, bu türbenin Selçuklu Sultanı Mesud’a ait olduğunu belirtmektedir.
KAYNAK: AMASYA İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ

Bir yanıt yazın