24 Haziran 2024
Türbeler

ABDÜLVAHAP SANCAKTÂRÎ (Abdullah Dede) (Bayraklı Dede ) TÜRBE VE CAMİİ – İZNİK – BURSA

XIII. yy.da yaşadığı sanılan Abdulvahap dede veya Abdulvahap Sancaktari , 717 – 740 yıllarında Anadolu’ya gelen İslâm ordularının İznik’i fethi sırasında Sancaktar olan Abdulvahap Sancaktari fetih sırasında şehit düşmüştür. Türkler, İznik alınınca bu şehit sancaktar için şehrin doğusunda , İznik’e ve göle egemen tepe üzerinde bir mezar yapılmıştır.
Abdülvahap adlı bir sancaktarın yiğitliğinden şöyle söz edilir:
“Üsküdar’a kadar gelen İslâm orduları birkaç kere İznik’i kuşatmışlardı. Kuşatma sırasında genç sancaktar Abdülvahap büyük yararlıklar göstermiş ve bu arada gönlünü genç bir Rum kızma kaptırmıştı. İznik surlarının Hotoz burcu, Rum kızları tarafından müdafaa edilmekte idi. Sancaktan, Kızlar burcunu müdafaa eden sevgilisi Rum kızı ile uzun müddet sevişti. Sevgilisi. her defasında kendisine Kaleyi alırsan beni de alırsın’ diye bağırmıştır. Genç sancaktar sevgilisine kavuşamadan bir düşman oku ile yaralanmış ve hücum eden tekfurlar tarafından başı uçurulmuştur. Buna rağmen kılıç sallamakta devam eden Sancaktarî’ye bir arkadaşının ‘Bre Abdullah, başını unuttun’ demesi üzerine, Sancaktan geri dönmüş ve başını koltuğuna alarak yedi adımda bugün yattığı tepeye çıkıp kendini defnetmiştir. Türkler İznik’i zapt edince, din uğruna şehit olan Abdülvahap için bir mezar inşa etmişlerdir. (Erdoğan Savaş, İznik)”
İznik’in doğusunda, kente egemen bir tepe üzerinde bulunan mezarı ziyaret yeridir. Ziyaretçiler tarafından bayrak asıldığı için “Bayraklı Baba” adıyla da anılır.
KAYNAK: BURSA GAZETECİLER CEMİYETİ