20 Haziran 2024
Türbeler

ESKİCİ DEDE TÜRBESİ – BAYINDIR / İZMİR

Ahmet Bin Murat a ait olup yaklaşık 1500 lü yıllarda yapılmıştır.
Rivayete göre: Hacı Sinan külliye yaptırdığından dolayı kibirlenebileceğini düşünerek camiye gitmez. Bunu duyan devrin komutanı yaverine : (Camiyi yaptıran adamı camiye getirmezsen seni cezalandırırım ) der. Yaver Eskici Dedeye durumu anlatır. Dede, Yavere sabırlı olmasını tavsiye eder. Daha sonra Eskici Dede ayağa kalkar önündeki önlüğü çıkarır, yavere: (Elini ver ve sağ ayağını ayağıma bas ve gözünü yum ) der. Bir süre sonra Dede yaverden gözünü açmasını ister. Yaver karşısında Kabe-i Muazzam-ı görür. Dede yavere bu olayı kimseye anlatmamasını aksi halde bulundukları yerde hemen öleceğini söyler. Cuma namazını Kabe de kıldıktan sonra geri dönecekleri zaman yaver oraya gidip te döndüklerinin kanıtı olarak bir hurma dalını meyvesi ile beraber koparır. Geri dönerler. Komutan yavere Eskici Dedeyi niçin getirmediğini sorar. O da daha fazla dayanamayarak üzerinde hurma bulunan dalı gösterip her şeyi anlatır. o anda Dede evinde yaver de komutanın yanında ruhlarını teslim eder. 
Her ikisinin de bugün türbenin bulunduğu yerde gömülüdür.

Bir yanıt yazın