21 Haziran 2024
Hazireler

AYDINLAR KÖYÜ MEZARLIĞI – TAVLUSUN / KAYSERİ

Tavlusun, Kayseri’nin Melikgazi İlçesine bağlı doğusunda Mimar Sinan, batısında Talas ve kuzeyinde ise Germir’in yer aldığı tarihi bir köydür. Erken dönemlerde “Tavanasun” olarak bilinen, günümüzde ise sit alanı olan köy, Roma Döneminden itibaren yerleşim merkezi olmuş, tarih boyunca, Türk, Rum ve Ermenilerin iç içe yaşadığı bir sayfiye yeridir. Tarihi, mimari eserlerle belgelenen Tavlusun Köyü’nün, zamanında önemli şahsiyetlerin yetiştiği, Kayseri’nin yönetiminde söz sahibi olan yöneticilerin (Mollaoğulları, Tokluzadeler gibi) yaşadıkları önemli bir kültür merkezi iken, bugün çok az insanın yaşadığı, çoğu tarihi eserleri ve büyük konakları viran olmuştur. Bu köyün (batı) çıkışında yer alan mezarlık, geçmişteki zenginliğiyle günümüze kalabilen başlı başına önemli bir tarihtir. Yamaçta geniş bir alana yayılan mezarlık, içerisinde yatan değerli şahsiyetlere ve mimari güzelliklere rağmen çok bakımsızdır.  Önemli tarihi mezar taşlarının bulunduğu mezarlık adeta kaderine tek edilmiş.