14 Temmuz 2024
Türbeler

KULAK TEKKESİ (TÜRBESİ) – NİKSAR / TOKAT

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ KURUCUSU KUTALMIŞ OĞLU SÜLEYMAN ŞAHIN OĞLU ASLAN KUTALMIŞ ‘IN TÜRBESİ

Kulak Tekkesi veya Kulak Kümbeti denilen yapı; Melik Gazi Mezarlığı’nda, Melik Gazi Türbesi ve Ak Yapı Kümbeti’nin yanında yer almaktadır. Giriş kapısı üzerinde yer alan kitabesi, yalnızca bani adını vermektedir. Yapının banisi; H.578(M.1182) tarihli Niksar Hacı Çıkrık Medresesi’nin banisi Bedreddin Ebu Mansur Şehin şah’ın babası olan Selçuklu Emiri Arslantoğmuş’dur. Bu durumda Kulak Tekkesi de 12.yy.a ait olmalıdır. İçten ve dıştan sekizgen planlı yapının üzeri orijinalinde kubbe ile örtülüdür. 1989 yılında gördüğü onarımda, içten ahşap konstrüksiyonla desteklenmiş piramidal külahla örtülmüştür. Girişi kuzeybatı cepheden sağlanan yapının bütün cephelerinde, ikişer silmeyle kademelendirilmiş yuvarlak kemerli pencere düzenlemeleri yer almaktadır. İçte güney cephede bir mihrap nişi bulunmaktadır. Moloz taştan inşa edilmiş yapının cepheleri dıştan düzgün kesme taşlarla kaplanmıştır. İç mekanda ise duvarlar sıvanarak beyaz boya ile badanalanmıştır. Çok sade bir yapı olan Kulak Tekkesi’ndeki tek süsleme elemanı olarak kitabesi gösterilebilir. Kufi karakterli harfler bitkisel motifler şeklinde sonlanmakta, yazıların üstündeki düğümlü geçmelerle dekoratif bir özellik kazanmaktadır (Gabriel,1934; Mercan-Ulu,2003; Gündoğdu V.D,2006).

Kaynak: Türkiye Kültür Portalı

Fotoğraflar: Mustafa Gürelli