15 Nisan 2024
Türbeler

MELİK MEHMET GAZİ TÜRBESİ – KAYSERİ

Kayseri Ulu Cami’nin güneyinde bulunan bu türbenin bulunduğu yerde Melikgazi Medresesi bulunuyordu. Melik Mehmet Gazi’nin Türbesi de cami duvarına bitişik olarak medrese hücrelerinden birisi içerisinde yapılmıştır. Bu türbe, Danişmendlilerin üçüncü hükümdarı ve Ulu Cami’yi yaptıran Melik Mehmed Gazi’ye aittir. Türbenin kitabesi bulunmamaktadır. Melik Gazi’nin H. 1143 (1730) yılında öldüğü dikkate alınırsa, bu türbenin de aynı tarihte yapıldığı sanılmaktadır. Bugün türbenin önü ve medrese park olarak düzenlenmiştir.

KAYNAK: KAYSERİDEN BİZ