23 Haziran 2024
Türbeler

MİLASLI ABDULAZİZ AĞA VE AĞAZADELER MEZARLIĞI – MİLAS / MUĞLA

Abdulaziz Ağa, Osmanlı Devleti’nin Peçin kazasına bağlı Milas kasabasında yaşamış ve Milas’ın hem idaresinde hem de kurduğu vakıflar ile sosyo-ekonomik ve kültürel gelişiminde etkili olmuştur.  Milas için önemli bir şahsiyettir. Milas’a kurduğu vakıflarla Çöllüoğlu Hanı ve Ağa Camii gibi önemli yapıtlar kazandırmıştır. Ayrıca Ağa Caminin yanında bir de medrese yaptırmıştır.

 Bu etkiyi sonraki yıllarda ailesi devam ettirmiştir.

Milsa’ta 18. yüzyılda yönetimin başında bir ağa bulunuyordu. 1764 – 5 yılında  Milas’a arkeolojik araştırmalar için gelen Richard Chandler ağaya ziyaretini şöyle anlatıyor:

Bu ziyarete sahne olan ağanın konağı Hisarbaşı ile Topbaşı tepeleri arasındaki düzlüktedir; Bizi çok iyi karşıladılar ve izzet ikramda bulundular. Şimdi harap halde olup “Eski Konak” adı ile anılır. Ağa da vakıfları dolayısıyla tanınan Hacı Abdülaziz ağanın oğlu Hacı Mehmet Sait ağa olsa gerektir. Bu aileden Ömer ağa, 18. yüzyılın sonu ile 19. yüzyılın başında “kapıcı başı” unvanını taşıyordu.

Abdulaziz ağa ve ailesi Ağazadeler mezarlığında yatmaktadırlar.

Daha fazla bilgi için Said Nohut’un yazdığı Vakfiyeleri Işığında Milaslı Abdülaziz Ağa Ailesi adlı kitabından faydalanabilirsiniz.

Fotoğraflar: Mustafa Gürelli