14 Temmuz 2024
Türbeler

EBÜ’D DERDA TÜRBESİ – KONYA EREĞLİ – KONYA

Kur’an-ı Kerim’i ezbere bilen dört sahabeden biri olarak bilinen Ebu’d Derda’nın ikisi İstanbul’da biri Konya Ereğli’de olmak üzere üç türbesi bulunuyor.

Asıl adı ‘Uveymir b. Zeyd b. Kays’ olan Ebu’d Derda, Bedir Savaşı sırasında Müslüman oldu. Ensardan İslamiyeti en son kabul eden kişi olan Ebu’d Derda, Uhud Savaşı’nda Hz. Muhammed’in övgüsünü kazanmış ve peygamber tarafından Selman-ı Farisi ile kardeş ilan edilmiştir. Hz. Muhammed, Ebu’d Derda’ya ‘ümmetin hakimidir’ diyerek iltifat etmiştir. Hz. Ebubekir döneminde ordu kadılığı, Hz. Ömer döneminde ise Şam kadılığı görevini yürütmüştür. Enes b. Malik’ten rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber vefat ettiğinde Kuran’ın tamamını ezberleyen dört kişi vardı, bunlar Hz. Ebu’d Derda, Hz. Muaz b. Cebel, Hz. Zeyd b. Sabit ve Hz. Ebu Zeyd’di. Hz. Peygamber’in huzurunda oturup Kuran tilavet etmiş olan Hz. Ebu’d Derda ders verdiği zaman 1500 kişilik cemaat onu şevkle dinlerdi. Kıraat için halka oluşturma çığırını açan ilk kişi olarak anılan Ebu’d Derda’nın ikisi İstanbul’da biri Konya Ereğli’de olmak üzere üç türbesi var. İstanbul’daki türbelerinden biri Eyüp Nişanca Mahallesi Zalmahmutpaşa Caddesi üzerinde, Zalmahmudpaşa Camii ile Cezerikasımpaşa Camii arasındadır. İstanbul’daki diğer türbesi ise Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı’nın kuzeyindedir.

Üçüncü türbesi ise Konya Ereğli’dedir.

KAYNAK: GAZETE VATAN