20 Mayıs 2024
Türbeler

MAHMUT EL- ENSARİ TÜRBESİ – ADIYAMAN

 Adıyaman’ın 7 km doğusunda Ali dağı üzerindedir. Türbe duvarında H. 1126 tarihli bir onarım kitabesi bulunmaktadır.

Türbesi Adıyaman İlinin 7 km doğusunda bulunan Elifli (İpekli) Köyünün yanında bulunan yüksek ve sivri Ali Dağındadır.

 Türbenin bulunduğu yer Adıyaman’dan bakılınca görülmektedir. Sahabeden olduğu söylenir ve kendisinin Medineli olduğu söylenmektedir.

 İslamiyet’i yaymak amacıyla Anadolu’ya gelmiş ve burada şehit düşmüştür. Mezarının bulunduğu yerde başka şehitlerin de olduğu söylenir. Mahmud El Ensari, Abuzer Gaffari ile birlikte bu şehitlere komutanlık yapmıştır. Türbe kitabesinde yazılı olan 1126 tarihi, türbenin onarım tarihi olarak düşünülmektedir. IV. Murat’ın Bağdat Seferinde türbenin yaptırılmasını emrettiği söylenir. Kesme taştan yapılma bir türbedir. 1966 yılında restore edilmiştir. Miroğlu, Karacaviran ve Karaca Ali Köylerinin arazileri bu türbenin vakfı imiş. Herkes buraya gelip adak adar ve şifa arar. Dilekleri gerçekleşenler, cuma ve pazar günleri gelip adaklarını gerçekleştirirler. Yemek pişirip fakirlere dağıtırlar.

Hz. Muhammed’in seçimi üzerine Eyüp El Ensari İstanbul’a, Mahmud El Ensari ise o zamanki adıyla Hısn-ı Mansur’a İslamiyet’i yaymak için görevlendirilmiştir. Medineli olan Mahmut Ensari halife Hz. Ömer tarafından iaşe amiri olarak bu topraklara gönderilmiştir. Piryün ve Simsat kralları ile bölgede savaştığı ve burada şehit düştüğü rivayet edilir

Mahmud El Ensari Türbesi / ADIYAMAN – Merkez – Elifli Köyü

Bir yanıt yazın