21 Haziran 2024
Türbeler

TEZVEREN (AHMED) DEDE TÜRBESİ – MANİSA

Tezveren Dede Türbesi’nin inşa kitabesi yoktur. Hakkında herhangi bir bilgiye de rastlanmayan yapının, XIX. yüzyılda inşa edildiği sanılmaktadır.

Türbenin, günümüze ulaşan adı dolayısıyla Ahmed Dede adlı birine ait olduğu kabul edilmektedir. Ahmed Dede’nin tarihi kişiliği ise henüz aydınlatılmaya muhtaçtır.

Türbe kare planlıdır. Yapının üzerini pandantif geçişli ve kiremitle kaplı bir kubbe örtmektedir. Beden duvarları sıvalıdır. Doğu cephesinde dikdörtgen formlu iki giriş açıklığı vardır. Açıklıklardan kuzeydekinin özgün olduğu, diğerinin ise sonradan giriş haline getirildiği anlaşılmaktadır. Yapının içi de dışı gibi süslemesizdir. Ahmed Dede’ye atfedilen mezar haricinde, türbede başka bir mezar bulunmamaktadır.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI