19 Haziran 2024
Türbeler

YİRMİ İKİ SULTANLAR (ŞEHZADELER ) TÜRBESİ – MANİSA

Yirmi İki Sultanlar Türbesi’nin inşa kitabesi yoktur. Saruhan sancağına gönderilen hanedan mensuplarının gömülmesi için, XV. yüzyılın sonlarında, II. Bayezid’in oğlu Şehzade Şehinşah tarafından inşa ettirilmiştir.

Şehzade Şehinşah, II. Bayezid’in sekiz oğlundan biridir. H.870/M.1470 yılında doğmuş; bir müddet Saruhan Sancağı’nda bulunduktan sonra Karaman Sancağı’na gönderilmiş ve H.917/M.1511 yılında burada vefat etmiştir.

Sekizgen planlı Yirmi İki Sultanlar Türbesi’nin üzeri bir kubbeyle örtülüdür. Prizmatik Türk üçgenleriyle geçilen kubbe, kasnak olmaksızın doğrudan duvarlar üzerine oturtulmuştur. Beden duvarları düzgün kesme taşlarla kaplıdır. Türbenin girişi kuzey kenarında düzenlenmiştir. Eyvan şeklindeki giriş, mukarnaslı bir kavsarayla örtülüdür. Türbenin içi ise oldukça sade ve süslemesizdir. Güney kenarında bir mihrap nişine yer verilmiş, diğer kenarlar kemerli çökertmelerle hareketlendirilmiştir. Türbede, sekizi erkeklere, on dördü de kadın ve çocuklara ait olmak üzere toplam yirmi iki sanduka vardır. Sandukaların hangi hanedan üyelerine ait olduğu ise bilinmemektedir.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI