24 Haziran 2024
Türbeler

KARA HASAN BEY TÜRBESİ – TİRE / İZMİR

Kara Hasan Bey, Aydınoğlu ailesinden Mehmet Bey’in torunu, İbrahim Bahadır Bey’in oğludur. 1390-1402 tarihlerinde İzmir subaşılığında bulunmuş, 1403 yılında Ayasuluğ valiliği yapmıştır.
Karahasan Paşa’nın mezarı cami haziresinde bulunurken, mezarlık yol geçirilmesi nedeni ile bozulmuş, kabir taşı da müzeye kaldırılmıştır.