21 Haziran 2024
Türbeler

KARA KADI MECMEDDİN TÜRBESİ – TİRE / İZMİR

İzmir ili Tire ilçesi İpekçiler Mahallesi’nde, İpekçiler Camisi’nin doğusunda bulunan bu türbenin kitabesi günümüze gelememiştir. Halk arasında Kara Kadı Mecmeddin Türbesi olarak anılmaktadır. Evliya Çelebi Kara Kadı’dan söz ederek onun hayır sahibi bilgin bir kişi olduğuna değinmiştir. Bununla beraber Kara Kadı’nın kim olduğu da kesinlik kazanamamıştır. Yaşadığı dönem de bilinmemektedir.
Türbe kesme taş ve tuğladan beş köşeli, düzgün olmayan bir planda yapılmıştır. Anadolu’da beşgen türü türbe planlarına çok ender rastlanmaktadır. Bu bakımdan bu türbe Selçuklu Beylikler ve Osmanlı döneminde yapılmış olan türbelerden ayrılmaktadır.
Türbenin üzeri elips şeklinde tromplu kubbe ile örtülüdür. İki katlı olan yapının alt katında mumyalık kısmı bulunmaktadır. İki yönlü merdivenle çıkılan, düz atkılı giriş kapısı ince uzun mukarnaslı bir niş içerisindedir. Tuğla örgüler dışında bu nişte süsleme elemanı görülmemektedir. Giriş kapısının yanında ince, uzun tuğla çerçeveli birer niş bulunmaktadır. Türbenin içerisi duvarlardaki dikdörtgen söveli tuğla sağır atkılı pencerelerle aydınlatılmıştır.
Türbenin mumyalık kısmına merdiven sahanlığının altındaki küçük bir kapıdan girilmektedir. Burası da beşgen şekilde olup, beşik tonozla örtülüdür