18 Temmuz 2024
Türbeler

KESİK BAŞ TÜRBESİ – TİRE / İZMİR

1308 yılında Anadolu Selçuklu devletinin yıkılması üzerine Menteşe Beyinin damadı  Emir Sasa Bey, Aydınoğlu Gazi Mehmet Beyin de yardımıyla Tireyi Bizanslılardan almıştır. (1308)  Tireye kendine bağlı Dalaman boyunu ve Ephesos halkını yerleştirmiştir. İki savaş beyi arasında bir egemenlik yarışı başlamıştır. Aydınoğlu Gazi Mehmet Beyin başkent ilan ettiği Birgi yi 1309’da Sasa Bey basarak yağmalamıştır. Bunun üzerine iki bey 1310 yılında Tire ovasında savaşa tutuşurlar. Sasa Bey savaşı yitirerek Aydınoğlu Mehmet Beye esir düşmüştür. Daha sonra da başı kesilerek idam edilmiştir. Sasa Bey, bugün Tire Kesikbaş Mevkiinde bulunan (Kesikbaş Türbesi’nde) yatmaktadır