14 Temmuz 2024
Türbeler

GAZİ TİMURTAŞ PAŞA KABRİ – BURSA

Bursa Osmangazi Mahallesi Çakır Hamam Karşısındadır.
Çakır hamamın karşısındaki sekinin dibinde, birisi Gazi Timurtaş Paşa’ya ait üç kabir bulunmaktadır. 1949 yılında kabirleri içine alan yeni bir türbe yapılmıştır. 805 H. (1403)tarihinde ölen Gazi Timurtaş Paşa’nın kabir taşındaki nesih harflerle yazılmış, üç satırlık kitabe şöyledir: 1. Sultan Yıldırım Bayezıd Han 2. Hazretlerinin vüzeralarından Gazi 3. Timurtaş Paşa kabri şerifidir. 805 (1403)
KAYNAK: KÜLTÜR PORTALI