18 Temmuz 2024
Türbeler

DURSUNBEY KIZ TÜRBESİ – BERGAMA / İZMİR

  İzmir ili, Bergama İlçesi, İslamsaray Mahallesinde, Eski Topçu kışlasının kuzeydoğusunda yer alır. Osmanlı dönemi eseri olup, KARESİ BEY türbesi olarak ta bilinir.
  Balıkesir Beyi Demir Han’ın idaresinden şikâyetçi olan halk, Hacı İlbey ve Ece Bey adlı vezirleri Orhan Gazi’ye göndererek, Dursun Bey’i emir yaptığı takdirde şehri kendilerine teslim edeceklerini bildirirler. Bunun üzerine Orhan Gazi, kuvvetleri ile Dursun Bey’i yanına alarak Balıkesir üzerine yürüyünce, Demir Han, Bergama Kalesi’ne kaçar. Ne var ki, Dursun Bey kardeşi Demir Bey ile anlaşmak üzere kale önüne geldiğinde, oradan atılan bir ok ile öldürülür. Eski Topçu Kışlası mevkiinde Gazi İlköğretim Okulu karşısında yer alan türbenin, Karesi Beyin oğulları arasında çıkan taht kavgası sonucu yaşamını kaybeden Dursun Bey için inşa edilmiş olduğu rivayet edilir. Burası halk arasında Kız Türbesi ismiyle anılır. Dursun Beyin mezarı kale eteklerinde anılan yere yapılmış, daha sonra Bergamalı bir kadın tarafından üzerine türbe inşa edildiği için buraya zamanla Kız Türbesi denilmiştir. Kare plana sahiptir. Türbenin yapımında inşa malzemesi olarak moloz taş ve kaba yonu taş ile devşirme malzeme kullanılmıştır. Dar saçaklı ve pramidal çatılıdır. Duvarlar oldukça kalın tutulmuştur. Türbeye doğu cephesinde yer alan sivri kemerli bir kapı ile girilmektedir. Sanduka türbenin içinde bulunmaktadır. Yapı içeriden yuvarlak bir kubbe ve tonoz ile örtülüdür. Yapının her cephesinde bir pencere bulunmaktadır. Batı cephesindeki pencere açıklığı sonradan kapatılmış, iç cephede niş şeklinde bırakılmıştır. Türbeyi doğu ve güney cepheden büyük bir avlu çevrelemektedir. Türbenin etrafında dağınık halde Osmanlıca mezar taşlarının bulunması, bu alanın Osmanlı mezarlık alanı olduğu fikrini desteklemektedir. 

  Başka bir rivayete göre de Kız türbesi denilmesine sebep ise yetişkin kızların dertlerine çare bulmak amacıyla türbeyi ziyaret etmelerinden dolayıdır.

Fotoğraflar 2021 Kasım ayında yılında çekilmiştir.

Bir yanıt yazın